Nyheter & tankar

I AM Bloggen

med Göran Boll

/

VAD ÄR YOGA FÖR NÅT – EGENTLIGEN?

VAD ÄR YOGA FÖR NÅT – EGENTLIGEN?

Hej! nu är 2023-vardagen igång och den här veckan tänkte jag prata om vad yoga är – och om vad yoga kan vara…

Och jag vet att det här egentligen är ett mission impossible – yoga är ju SÅ brett, många olika saker för olika människor – men jag tänkte ända ge mig på och göra ett försök, pröva att åskådliggöra ett antal oerhört intressanta och viktiga facetter av denna fascinerande – djupt fascinerande – kronjuvel som vi kallar yoga.

Själv var jag elva när jag första gången hörde talas om yoga, jag läste ett kapitel om yoga, prana och kundalinikraften i en bok om österländska discipliner, som jag i ”misstag” fått med mig hem från biblioteket. Där i fanns bl.a. ett citat från Svami Vivekanandas bok RAJA YOGA som han skrev 1896, där han, utöver att återuppväcka intresset för Patanjali Yoga Sutras, som i princip varit bortglömda i 700 år, även pratade om yogans oerhörda kraft och beskrev där hur den som behärskar prana och kundalini bokstavligt talat kunde rubba både solen och jorden ur sina banor. Wow!

Det fastnade i mig, förstås, satte ribban för 11-åriga superhjälte fanset Göran – det där bara måste jag ju kunna! Och jag försökte, där och då, få börja träna kundaliniyoga. Men det enda yogacenter som fanns i stan när jag var liten upplyste mig om att i Sverige så tränade man Hatha Yoga, och att jag var varmt välkommen igen att göra just det – när jag fyllt 15. Det var nämligen åldergräns för yoga på den tiden. Det tog ända fram till 1993 innan jag upptäckte att kundaliniyogan nått Sverige och fanns på ett yogacenter i Stockholm där jag började träna – och gav mig på att försöka rubba på nåt…

Yoga som galaktisk superkraft är kanske inte det första man läser om idag när yoga beskrivs i olika medier. Här i väst ses den ofta mest som friskvård, en form av lugn fysträning med fokus på balans och stressreduktion. Alla har vi ju hört att yoga ska vara bra för oss – och Googlar man på yogans effekter så är vanliga träffar just beskrivningar av allt som den är bra för – våra muskler och leder, flexibilitet, mobilitet, styrka, koordination, bättre hållning och bålstabilitet, för att nämna några.

Yogan beskrivs även kunna reducera värk och smärta, sänka blodtryck, stabilisera blodsocker och blodfetter, den påverkar kroppen hormonellt i positiv riktning, stärker självförtroendet, förbättrar koncentration, minne och fokus, den påverkar viktbalans och matsmältning, ger mer medveten andning – och bättre sömn. Den reducerar stress, ångest, nedstämdhet, oro och depression.

Allt det här hittade jag på mindre än fem minuters googlande. Wow igen alltså – Inte så illa, om det stämmer, mycket valuta för en stunds lite stillsamt böj och töj. Wow!

Tar vi då sen det här ett steg längre, ännu lite djupare, så berättade nyligen min gode vän Sat Bir Khalsa en del ännu mer djuplodande saker om yogans effekter. Sat Bir, som bl.a. är biträdande professor vid Harvard, är en av världens idag största auktoriteter på yogisk forskning globalt. Han kan allt! Under en konferens i London nu i november där vi båda föreläste så berättade han följande om yogans effekter:

Utöver det vi kan kalla allmän fitness så bidrar yoga också till att påverka och skapa djup avslappning i hela det autonoma nervsystemet – sympatikus & parasympatikus – och även HPA-axeln (allt det där som vi normalt sett inte kan påverka eller förändra). Yogan påverkar och expanderar också kroppens syreupptagningsförmåga – på 90-talet lärde jag ut yoga till svenska fridykare – den reducerar kortisol insöndring och har en starkt balanserande effekt på hela det centrala nervsystemet i sig självt.

De meditativa aspekterna av yogan påverkar hjärnan på ett sätt som bl.a. ger ökat välbefinnande, lugn, närvaro, uppmärksamhet och ökad smärttolerans. Hjärnans plastiska förmåga – det vi kallar neuroplasticitet, som handlar om hjärnans kapacitet att kunna bygga om sig själv – den ökar med yogans hjälp, vilket också har en stärkande, fördjupande effekt på det man kallar medveten närvaro, eller mindfulness. Ett fördjupat yogautövande leder sedan vidare till olika fördjupade livsupplevelser och tillstånd, sådant vi kallar flow, transformation, transcendens – och den där känslan av allt djupare mening med livet. Allt detta – enligt Sat Bir Khalsa.

Wow igen! Är allt det här också sant? Är yoga verkligen alla de här sakerna? Från lite bra, välgörande fysträning och stressreduktion till ett lyckat superrecept för att till och med förstå meningen med livet? Det låter ju helt fantastiskt! Är det verkligen så här? Hur VET man i så fall allt det här?

Svaret är: forskning – modern vetenskaplig forskning, publicerad i vetenskapliga tidskrifter, sådana som exempelvis LANCET, NATURE, New England Medical Journal m.fl. Trovärdig medicinsk forskning med randomiserade studier, där yogan jämförs med kontrollgrupper, där man använder olika, och i forskningssammanhang godkända, accepterade fråge- och utvärderingsformulär, typ SF-36, EQ-5D m.fl. – riktig forskning!

Den typen av vetenskaplig forskning som t.o.m. kan leda till Nobelpris. Sådan forskning har det gjorts på yoga! Här i Sverige har yogan undersökts av professorer på KI och forskare på KS, Danderyd och Centrum för Primärvårdsforskning. Tre forskare här i Sverige, Maria Wahlström, Eva Hägglund och Moa Wolff har fått sina doktorshattar för sin forskning på just yoga.

I en av de stora amerikanska databaserna – PubMed (kallas ibland också MEDLINE) – som drivs av the National Library of Medicine i Washington, så fanns nu vid årsskiftet inlagt mer än 41,000 publicerade studier, som visar på mätbara effekter av yoga, meditation och mindfulness i olika sammanhang. Den här forskningen, som går tillbaka genom hela 1900-talet har under de senaste årtiondena accelererat rejält! Bara under 2022 så lades det in över 5,400 nya sådana här studier i PubMed. Det innebär drygt 14 nya studier varje dag, hela förra året – på yoga, meditation och mindfulness…

Och apropå Nobelpris – forskaren Elisabeth Blackburn som 2009 fick Nobelpris för sin forskning på telomerer, hon publicerade 2013 på det temat en studie på Kirtan Kriya en mudra-mantrameditation hämtad från kundaliniyogan – och hon såg att den gav mätbart livsförlängande effekter ända ner på cell och DNA-nivå.

När en cell delar sig så uppstår två nya celler, båda med samma mängd DNA som ursprungscellen. De yttersta delarna av DNA-strängen, telomererna, blir lite kortare för varje delning och efter cirka 50-70 delningar så tar det normalt sett stopp – och cellen dör. Telomererna avgör m a o cellens livslängd.

Man har sett att telomererna blir kortare lite snabbare om man lever ett stressfyllt, mer osunt liv. En sundare livsstil med mindre stress gör att telomererna minskar i längd långsammare. Det Blackburn såg i sin forskning var att det fanns olika sätt att öka halterna av telomeras – ett specifikt enzym som bidrar till att förlänga telomererna – och därmed också öka livslängden på cellnivå. Och det som ökade halterna av telomeras allra mest, det var just meditationen Kirtan Kriya – som du, förstås, hittar här i onlinetjänsten.

Det ligger f.n. 15 olika studier på den meditationstekniken i PubMed. Man har bla sett att den också positivt påverkar hippocampus, en stresskänslig del av hjärnans limbiska system, som bland annat är involverad i känsloreglering och minneslagring. Det sistnämnda har gjort denna form av yoga väldigt intressant för det amerikanska Alzheimerförbundet…

Ett annat aktuellt exempel på vad forskningen säger om yogan är en ny studie som i september 2022 publicerades i Canadian Journal of Cardiology. Där står att läsa att oavsett vilken träning du ägnar dig åt, lägg till yoga, så ökar hälsofördelarna. Yogan förstärker de goda effekterna av annan träning och kan förebygga hjärt-kärlsjukdom säger forskare vid Laval University i Kanada. 60 frivilliga med högt blodtryck gjorde i en studie 30 minuters aerob – syreförbrukande – träning fem dagar i veckan. Hälften lade till yoga, de andra gjorde stretchövningar. Efter 12 veckor hade blodtrycket sjunkit med 10 punkter i yogagruppen jämfört med fyra i stretchgruppen. Yogan sänkte också vilopulsen och den totala risken för att utveckla olika former av hjärtsjukdom under 10 år framåt, enligt forskarna.

Törs man säga ”wow” igen? Eller…?

Tar vi nu sen detta ytterligare ett steg längre, ett steg djupare – så är idag kvantfysiken den absoluta frontlinjen, det mest avancerade som människan ägnar sig åt vetenskapligt. Den har haft en enorm inverkan på utformningen och utvecklingen av hela det moderna samhället. Genom att utnyttja kvantfysiska egenskaper hos ljus och olika material så har man bl.a. kunnat uppfinna transistorn och lasern, som sen i sin tur ligger till grund för hela den moderna informationsteknologin, med datorer, Internet och mycket annat.

Det satsas idag miljarder i både Euro och dollar varje år på kvantteknologi över hela världen. Den påverkar i princip allt i det moderna livet – samtidigt som den i grunden är en beskrivning av hur materia och energi beter sig, både lite knäppt och galet, nere under ytan – nere i mikrokosmos.

Kvantfysiken är också det område där den västerländska vetenskapen allra tydligast har hunnit i fatt och bekräftat yogans olika energimässiga tankegångar. Kvantfysiken beskriver, fast förstås i moderna termer, på ett väldigt spännande sätt den underliggande energimässiga verklighet som yogan pratat om i årtusenden.

De tidiga kvantfysikerna, kvantfysikens fäder: Nils Bohr, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Pauli m.fl. började under det tidiga 1900-talet påpeka att tid, rum och materia på det sätt som Newton ett par hundra år tidigare beskrivit det, inte alls var så självklart och solitt – en bit ner in under ytan. De allra minsta legobitarna, de var inte fysiska över huvud taget, de verkade faktiskt vara gjorda av… ingenting!

Den underliggande verkligheten består av vibrerande energi – säger både kvantfysiken och yogan. De tidiga kvantfysikerna hade på sina nattduksbord och inspirerades tydligt av Veda skrifter, Bhagavad Gita, Upanishader och annan yogisk filosofi, samtidigt som de utvecklade den moderna kvantfysikens grundtankar. Man skulle kunna säga att kvantfysiken, åtminstone delvis inspirerad av yogan, förde in medvetandebegreppet i fysikens värld. Einstein lär ha sagt:

– Anyone who becomes seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that there is a spirit manifest in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man.

Nobelpristagaren Max Planck, en av kvantfysikens fäder, uttryckte det så här:

– All matter originates and exists only by virtue of a force. We must assume behind this force is the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter.

Och – det här är inte bara historik. Sökorden Quantum physics and Yoga   ger idag många miljoner träffar – och även dagens kvantfysiker pratar om yoga. Forskaren och kvantfysikern Amit Goswami exempelvis, sa att verkligheten som varande medvetenhet, det är kvantfysikens gåva till världen och vetenskapen.

I The Quantum Doctor, från 2004, en av många böcker han skrivit om kvantfysik, så pratar han om medvetenhet och yoga, vilka han ser som naturligt integrerade aspekter av framtidens medicinska vård. Olika österländska läkekonster har via sina holistiska energibegrepp, exempelvis chi, prana, chakra, doshor, meridianer och kundalini alltid inkluderat det eteriska i det fysiska – samtidigt som det här är ett tänkande fortfarande helt frånvarande inom västerländsk medicin.

Dean Radin som är författare och internationellt känd forskningschef vid Institute of Noetic Sciences (IONS) i USA är inne på liknande spår. I sin bok Supernormal: Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities från 2013, pratar han om möjligheten att yoga och meditation även kan ha kapacitet att släppa lös inneboende övernaturliga, mentala krafter i oss – så som exempelvis klärvoajans, telepati och prekognition.

I boken presenterar han flera övertygande nya experimentella bevis för förekomsten av sådana fenomen, där exempelvis mångtusenåriga yogiska beskrivningar av bland andra Patanjali, idag stöds av modern, vetenskapligt rigorös forskning. Enligt Radin börjar det nu dags att revidera och vidga begreppen kring vilka vi är – och hur verklighetens innersta natur egentligen är beskaffad.

Det var kvantfysiken! Wow igen! Tittar vi sen på yoga utifrån ett lite mer djuplodande, filosofiskt och andligt, energimässigt perspektiv – så öppnar ett gigantiskt arkiv upp sig, där yoga tillsammans med begrepp som chakra, prana och kundalini är helt grundläggande – och som det idag verkar finnas väldigt mycket sagt om. Kundalini som sökbegrepp exempelvis ger 14 miljoner Google träffar, Prana ger 22 miljoner träffar, Chakra – 150 miljoner och begreppet Yoga – svindlande 1,8 miljarder träffar på Google…

I sitt ursprung handlar yoga om personlig utveckling, om att lära känna sig själv – och om att bli mer medveten. Den är ett traditionellt och grundläggande begrepp inom indisk filosofi, psykologi och religion. Yogan var inom ramen för äldre indisk tradition en beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker. Dess filosofi innefattar många olika system och inriktningar som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden, ingen kan exakt säga hur långt tillbaka, hur gammal yogan egentligen är.

Gemensamt för alla dessa system och inriktningar är att de fungerar som en slags odogmatiska rekommendationer, som uppmuntrar till egen kontemplation, ett vändande inåt, för att där väcka sig själv som individ, upp ur okunskap och ignorans, in i öppenhet, frid, kärlek och samhörighet med allt annat. Yoga är med andra ord något väldigt fint, något djupt fundamentalt mänskligt – och oerhört viktigt. Enligt mig en av det här århundradets allra viktigaste – om inte den viktigaste kompetensen att ha med sig i den egna verktygslådan

I AM:s hemsida – www.iamyoga.online – handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån dig själv balanserande och lyftande kraft yoga kan vara när du öppnar upp för och fullt ut tar in den via alla facetter i ditt liv. Hela den här sajten, hela den här tjänsten, som syftar till att spegla dessa absolut centrala aspekter av vad yoga är – och kan vara – hela denna verktygslåda kommer nu fortsätta att utvecklas under de kommande åren. Här kan du redan nu i lugn och ro och utan några förpliktelser testa I AM på egen hand. Första månaden i onlinetjänsten är helt kostnadsfri – därefter 149:-/mån. Ingen bindningstid. Här finns, utöver denna podd/blogg:

VARMT VÄLKOMMEN ATT TESTA EN AV DETTA ÅRHUNDRADES VIKTIGASTE KOMPETENSER!  Jag återkommer framöver med mer information kring utvecklingen av I AM Academy 2023 och framåt.

Välkommen igen!

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Tidigare blogginlägg

1 reaktion på ”VAD ÄR YOGA FÖR NÅT – EGENTLIGEN?”

Lämna en kommentar

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 600kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr