Om Företaget

Erfarenhet – Evidens – Enkelhet

Erfarenhet utvecklas över tid – och yoga är ett mångtusenårigt visdoms- och kunskapssystem. En vetenskap som vilar stadigt på många experters och specialisters utövande, utforskande, erfarenhet och kunskap över millennier. Idag ser allt fler yogans storhet.

FN instiftade Världsyogadagen 2015. Unesco inkluderade 2016 yoga i det globala immateriella kulturarvet. I sin motivering säger Unesco att: Yoga är utvecklat för att lindra smärta, underlätta självförverkligande och möjliggöra ett tillstånd av frigörelse. Den utövas av unga och gamla, oavsett kön, klass eller religion. I Sverige utövas yoga av cirka en miljon människor.

Erfarenhet är ett filosofiskt begrepp som står både för den process där kunskap och färdighet förvärvas – och för slutresultatet. Erfarenhet som kan vara av många olika slag kan även uttryckas med begrepp som klokhet, omdöme, färdighet och livsvisdom, och leda till ökad kunskap.

Evidens, från latinets evidentia, betyder tydlighet. Det kan även översättas med bevis om eller vetenskapligt stöd för – att någonting är på ett visst sätt. Att utöva yoga kan kännas bra, fysiskt, mentalt och emotionellt – men vilka mätbara effekter finns där? Hur vet man att utövandet påverkar på det sätt som läraren säger eller boken beskriver? Vilka bevis – vilken evidens finns där?

Yoga och meditation har utforskats vetenskapligt under hela 1900-talet. I den amerikanska databasen MEDLINE som listar 25 % av världens forskningstidskrifter finns tiotusentals publicerade studier som dokumenterar de mätbara effekterna av yoga, meditation och mindfulness i olika medicinska sammanhang. Hundratals nya studier publiceras varje år.

I Sverige, där forskning på yoga pågått sedan 1998 har flera tiotals studier genomförts, huvudsakligen på MediYoga. Detta har lett till att allt fler inom vården utbildar sig i MediYoga och erbjuder denna yoga till patienter på hundratals sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Sverige är världsledande på detta område.

Utifrån yogans eget perspektiv är det yttersta syftet med allt utövande fördjupad medvetenhet, som även den har inkluderats i forskningen. I MEDLINE ligger hundratals publicerade studier på yoga, meditation och mindfulness som inkluderar begreppet medvetenhet.   

Enkelhet står för att vara enkel, lättfattlig, anspråkslös, naturlig m.m. Enkelhet kan ge sinnesro, mer space – och: ett djupare andetag! Livet är kort, vi springer på med andan i halsen – och plötsligt är det över, gick alldeles för fort! Ont om tid – för mycket av fel saker i vardagen. Enkelhet handlar bl.a. om att själv ta ansvar för hur man vill leva, i stället för att bara blint följa strömmen.

När du rensar och skalar bort upplever du mindre stress, får mer tid, mer utrymme, rakare, sannare och mer uppriktiga relationer. Sanning har historiskt sett handlat om att skala bort det som döljer sanningen. Mindre bullshit = mer sanning och äkthet. En ekvation lika enkel som tidlöst sann.

 

När du rensar bort det ytliga, reducerar det materiella, så blir det lättare att ge kärlek och uppleva harmoni – i både hjärta och själ. Livet blir då en tydlig spelplan för personlig utveckling och fördjupad medvetenhet – mer yogiskt! Det kan räcka med några djupa andetag, en ryggövning och några mjuka nackrullningar för att ta dig djupt in i frid, läkning och balans – in i Stormens Öga. Du som prövat vet att det är sant.

I AM Academy är ett kunskapsföretag, ett utbildnings- och forskningsinstitut med samhällsförändring via ökad medvetenhet som bärande grundidé. Våra tjänster levereras utifrån erfarenhet, evidens och enkelhet. Verksamheten bygger på att över tid så frön för en bättre värld, där metoder och verktyg är baserade på yoga och meditation. Dessa frön, verktyg och metoder finns att testa och läsa mer om på denna hemsida.

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr