Yogans Svenska historik

Yogans Historik i Sverige

Yoga har funnit i Sverige sedan slutet av 1940-talet. Nedan följer i urval några definierande årtal i den utvecklingsprocess som bidragit till att föra yoga djupt in i det svenska samhället, brett in i näringsliv, hälso- och sjukvård, till den mer naturliga, centrala plats i det allmänna medvetandet där den befinner sig i idag. Från början såg allt lite annorlunda ut

Mer om yogans utveckling i Sverige finns också att läsa på Allt om Yoga och Yoga för dig. En Google sökning på begreppet Yoga i Sverige ger  tiotals miljoner träffar.

Globalt erbjuds idag flera hundra olika former av yoga, de flesta moderna hybrider. I Sverige finns ett fyrtiotal olika yogaformer representerade. Yogan blir allt populärare. I en undersökning 2016 hamnade den på tio-i-topp listan över vad svenska folket helst ägnade sig åt träningsmässigt – se den statistiken HÄR

Läs mer om MediYoga, MediYoga Institutet och forskning på yoga – HÄR

Yoga kommer till Sverige

1949 – Internationellt brukar man säga att yoga så som vi känner den idag kommer till väst 1893 när den indiske yogin Swami Vivekananda åker till USA och ger en första introduktion på en konferens i Chicago. I Sverige landar yogan 56 år senare. 1949 kommer en indisk yogi vid namn Shyam Sundar Goswami till Sverige i samband med Lingiaden, en stor tävling/uppvisning anordnad av Svenska Gymnastikförbundet. Han blir ombedd av en grupp läkare att stanna i Sverige och grundar samma år Goswami Institute of Yoga i Stockholm, det första i sitt slag i Sverige – och troligen den äldsta yogaskolan i hela Europa. Goswami som publicerade två böcker: Hatha Yoga och Laya Yoga blir kvar i Sverige fram till sin död 1978 och är även begravd här.

1949

Tidiga utövare

1950-1960 – Få svenskar vet på femtiotalet vad yoga är för någonting. De tidiga utövarna i Sverige är gymnaster och akrobater. Goswami och hans främsta elev, Karin Schalander åker under många år land och rike runt för att introducera det som i folkmun och veckotidningar kallas yogagymnastik. Sveriges första yogatidning ser dagens ljus. Österrikaren Walther Eidlitz bosätter sig i Sverige och förespråkar Bhakti Yoga

1950-1960

Första yogastudion i Göteborg

1960-1970 –  Bert Yoga Jonsson startar yogastudio i Göteborg, börjar skriva artiklar i tidskriften SÖKAREN och sedermera böcker om yoga.  Göran Boll kommer 1968, via ett citat av Swami Vivekananda för första gången i kontakt med begreppen kundalini och kundaliniyoga, långt innan denna yogaform kommit till Sverige. I september det året emigrerar Yogi Bhajan från Indien till Kanada. Han fortsätter till USA och leder 1969 sitt första yogapass i Los Angeles, startskottet till en utveckling där kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan börjar spridas över stora delar av världen, med hundratals center och utbildningar i ett stort antal länder, bl.a. Sverige.

1960-1970

Håå Kursgård i Småland grundas

1972 – Den danska yogin Swami Janakananda som två år tidigare startat stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Köpenhamn grundar Håå Kursgård i Småland, där man undervisar i Kriya Yoga .

1972

Yoga och Meditationsskola i Stockholm

1976 – Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm invigs.

1976

Satyananda Yogacenter i Stockholm

1982 – Swami Omananda grundar tillsammans med Swami Nirvikalpananda Satyananda Yogacenter i Stockholm och Uppsala. Yogi Bhajan kommer till Sverige och ger en introduktion till Kundaliniyoga på Cafe Vega, som drivs av Tomas Frankell. Tomas börjar utöva kundaliniyoga.

1982

Göteborgs Yogacentrum öppnar

1987 – Leela G Hansen öppnar Göteborgs Yogacentrum där det bedrivs Iyengar Yoga.

1987

IAYT grundas

1989 – Två amerikanska yogis och läkare, Richard Miller och Larry Paine startar IAYT – The International Association of Yoga Therapists.

1989

Deva Center öppnar

1992 – Tio år efter det första mötet med Yogi Bhajan startar Tomas Frankell en kundaliniyogalärarutbildning i Sverige, på sitt eget nyöppnade Deva Center.

1992

Yogatidskriften BINDU ges ut

1993 – Skandinavisk Yoga och Meditationsskola börjar ge ut yogatidskriften BINDU. Göran som är verksam i näringslivet hör talas om kundaliniyogan på Deva och börjar träna yoga där.

1993

Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund grundas

1995 – SKY – Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund grundas. Tomas blir ordförande och Göran suppleant i den första styrelsen. I juni åker Tomas, Göran och flera andra lärare till Hamburg och möter Yogi Bhajan. Göran påbörjar under sin yogalärarutbildning kursverksamhet på arbetsplatser, med flygbolaget SAS som första kund.

1995

Göran leder i allt större omfattning yogakurser

1996 – Efter att ha fått sin svenska lärardiplomering leder Göran i allt större omfattning yogakurser på bl.a. Regeringskansliet, Trygg-Hansa, Posten, Luftfartsverket, Riksförsäkringsverket och Handelsbanken. Han blir omskriven i diverse riksmedia och börjar ta emot människor enskilt, med yogaterapeutisk inriktning.

 

1996

Institutet för Medicinsk Yoga grundas

1997 – Postgirot, Alecta, AFA och Södertälje kommun är några exempel på arbetsplatser vilka gör yoga med Göran, som får sin internationella diplomering och grundar Institutet för Medicinsk Yoga.

1997

Göran leder yoga med de folkvalda i Sveriges Riksdag

1998 – De folkvalda i Sveriges Riksdag tränar yoga, en av partiledarna får privatlektioner med Göran. Han är med i TV för första gången, i Norra Magasinet på SVT, leder yoga bl.a. på Ericsson, Philips och Nynäshamns kommun. Han medverkar i Sveriges första yogastudie, ett ryggprojekt med professor Irene Jensen på Karolinska Institutet, där de med gott resultat testar en sekvens Göran skapat. En av Irenes kollegor, Erik Hammarström, skriver rapporten som en del av sitt arbete vid Göteborgs Universitet.

1998

Yogashala Stockholm öppnar

1999 – Maria Boox, utbildad i Iyengar Yoga och en av de första auktoriserade ashtanga yoga lärarna, elev till Pattabi Jois, öppnar Yogashala Stockholm, en av landets första rena yoga studios, med tydlig inriktning på ashtanga yoga. Göran yogar med bl.a. Skatteverket och Solna Stad.

1999

Göran utser till huvudlärare i den internationella Kundaliniyogalärarutbildningen av Yogi Bhajan

2000 – Yogi Bhajan utser Göran till huvudlärare i den internationella Kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm, efter Tomas. Han leder den under åtta år och utbildar ca 150 kundaliniyogalärare, Maria Boox är en av gästlärarna. Som nybliven, första svenska medlem i IAYT åker Göran på studiebesök till The Yoga Biomedical Trust i London, träffar dess grundare Robin Munro, lär mer om hur YBT arbetar terapeutiskt och utbildar i yoga som terapi. Han börjar planera för en svensk yogaterapeututbildning och leder detta år yogakurser på bl.a. AstraZeneca.

2000

Medicinsk Yoga introduceras till Studenterna på K.I.s läkarutbildning

2001-2005 – Institutet för Medicinsk Yoga flyttar in i egna lokaler på Gärdet. Studenterna på K.I.s läkarutbildning introduceras till Medicinsk Yoga. Göran föreläser där under 4 år inom ramen för det komplementärmedicinska blocket. Som initiativtagare till och huvudlärare i konceptet Business Yoga – Yoga på arbetsplatsen, vidareutbildar han under ett par år flera hundra yogalärare runt om i Tyskland. 2002 börjar yoga läras ut till interner på svenska fängelser, via yogaläraren Eva Seilitz, och Göran börjar systematiskt samla in allt som skrivs om yoga i svensk media. 2003-2004 är han ordförande i SKY och startar egen webbkanal med yoga men är för tidigt ute med konceptet Yoga TV som läggs ner inom ett år.

2001-2005

Yogi Bhajan dör 75 år gammal

2004 – På sommaren besöker Göran Yogi Bhajans högkvarter i New Mexico. Yogi Bhajan som då är svårt sjuk dör senare på hösten, 75 år gammal pga. komplikationer av sina hjärtproblem.

2004

Rehabyoga projekt på initiativ av AstraZeneca

2004-2012 – Rehabyoga projekt under åtta år på initiativ av företagshälsovården på AstraZeneca. Sjukskriven personal remitteras till Medicinsk Yoga via företagets läkare. Flera hundra personer i veckan tränar yoga på AZ.s, vars interna utvärderingar anger yogan som en av de mest effektiva rehabformer de har för sina medarbetare.

2004-2012

Allt Om Yoga startas

2005 – Leia Dehlin, utbildad kundaliniyogalärare startar sajten Allt Om Yoga, en av de bästa källorna för yogans mångfald i Sverige. Efter att i ett halvår diskuterat och förhandlat om att ta in Medicinsk Yoga i sitt utbud går Friskis & Svettis slutligen sin egen väg och introducerar ett eget yogakoncept för sina motionärer.

2005

Hjärtintensiven på Danderyd introduceras till Medicinsk Yoga

2006 – Hela personalstyrkan på Hjärtintensiven på Danderyd introduceras till Medicinsk Yoga efter en förfrågan från sjuksköterskan Maria Wahlström. Klinikchefen Karin Malmqvist tar initiativ till forskning på yoga för sjukhusets hjärtinfarktpatienter. Tillsammans med den engelske yogaläraren Guru Dharam vidareutbildar Göran 30 kundaliniyogalärare till yogaterapeuter i Kundaliniyoga. Efter den kullen bestämmer sig Göran för att gå en annan väg och istället utbilda människor redan verksamma inom vården i Medicinsk Yoga. Denna höst påbörjar han en 800 timmars distansutbildning i yogans filosofi och historik  med Georg Feuerstein.

2006

En studie på Medicinsk Yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt startar

2007 – I januari deltar Göran i SYTAR, IAYT.s första Symposium om Yogisk Terapi och Forskning i USA. Den första kullen vårdpersonal, sex deltagare, utbildas till MediYoga instruktörer av Göran. Tidningen SVENSK YOGA, den första yogatidningen här sedan 1950-talet ges ut med honom som chefredaktör/ansvarig utgivare. Medicinsk Yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt, en studie på Danderyd startar i december.

2007

Medicinsk Yoga blir MediYoga

2008 – Eva Seilitz blir nationell yogasamordnare inom kriminalvården. Göran deltar på SYTAR, lämnar på sommaren kundaliniyogan och satsar fullt ut på Medicinsk Yoga, som han döper om till MediYoga.

2008

Investor tar in MediYoga som rehab för sjukskriven personal

2009 – Leia Dehlin startar den svenska papperstidningen Om Yoga Om. Investor tar in MediYoga som rehab för sjukskriven personal på sitt HK i Stockholm. På SYTAR deltar Göran i formandet av Council of Schools där han tillsammans med ett 40-tal yogaterapeututbildare från hela världen börjar skapa gemensamma, globala riktlinjer för certifiering av yogaterapeuter och utbildningar. Maria presenterar sin yogastudie på Läkarstämman i Älvsjö och får pris av Svenska Läkaresällskapet.

2009

En ny studie startar på Danderyd: MediYoga mot förmaksflimmer

2010 – Som följd av Marias studie startar verksamhet med MediYoga som reguljär rehabilitering på Danderyds sjukhus, en huvudnyhet i TVs nyhetssändningar, 100 tidningar skriver om detta, BBC World Radio (29:30 in i sändningen) gör ett reportage som sänds globalt i mars, Maria och Göran sitter i TV-4 soffan hos Malou och berättar om yogan i vården. Göran leder yogaverksamheten på sjukhuset under första halvåret samtidigt som han utbildar sjukgymnaster där till instruktörer. En ny studie startar på Danderyd: MediYoga mot förmaksflimmer. Ätstörningskliniken Dala ABC i Falun utbildar under ledning av Lena Westin hela sin personalstyrka till instruktörer i MediYoga. Göran publicerar nättidningen MediYoga Magazine som utkommer med åtta nr/år.

2010

Investors Novare Academy anlitar Göran

2010-2014 – Investors Novare Academy anlitar under fem år Göran i sina ledarskapsutbildningar där han tangerar Jan Eliassons rekordbetyg: 5,7 på den 6-gradiga skala där deltagarna utvärderar sina föreläsare. I samband med Världsdiabetesdagen 2011 föreläser Göran om yoga på Karolinska Institutet.

2010-2014

MediYoga för hjärtsviktspatienter

2011-2012 – En studie, MediYoga för hjärtsviktspatienter genomförs på Karolinska universitetssjukhuset med sjuksköterskan Ewa Hägglund.

2011-2012

Stockholms Sjukhem storsatsar på MediYoga

2011-2016 – Stockholms Sjukhem storsatsar på MediYoga som rehabilitering för alla patientgrupper och utbildar mer än 30 medarbetare till instruktörer i MediYoga.

2011-2016

Yoga i fängelset är välgörande för internerna

2012 – En svensk studie visar att yoga i fängelset är välgörande för internerna. Den nya svenska yogatidningen Yoga För Dig utkommer med sitt första nummer. På 1,6 miljonersklubbens event Woman In Red i mars introducerar Göran 800 personer till MediYoga på Oscarsteatern i Stockholm.  SUHF – Sveriges Universitets- och Högskoleförbund börjar anlitar honom i sina ledarskapsutbildningar. Expressen storsatsar på MediYoga i sin specialtidning GI & HÄLSA. Tillsammans med Anna Bäsén skriver Göran texter om yoga och hälsa till alla årets nummer av tidningen och Madeleine Wilhelmsson visar övningarna. På Akademiska sjukhuset i Uppsala utbildas 14 MediYoga instruktörer, som arbetar med patienter på alla enheter inom sjukhuset. Göran introducerar MediYoga på Svenska Ödemförbundets årsmöte.

2012

Göran föreläser om yogaforskning på lärarutbildning

2012-2016 – Under fem år föreläser Göran om yogaforskning på Yogayamas lärarutbildning.

2012-2016

Ortopedkirurgen Björn Branth berättar om fördelarna med MediYoga i TV4

2013 – Specialistläkaren Moa Wolf publicerar en studie på MediYoga vid högt blodtryck. Inbjuden som föreläsare vid SYTAR i Boston erbjuds Göran även en plats i IAYT Advisory Council. Hans föreläsning för vårdpersonal i Luleå sänds ut via intranätet ut till alla vårdcentraler, sjukhus och andra vårdenheter i hela Norrbotten. Yogatjänsten Yogobe startar verksamhet i Sverige. Ortopedkirurgen Björn Branth, en av grundarna av Spinecenter medverkar i TV4 och berättar om fördelarna med MediYoga för personer med ryggont.

2013

Två av världens största studier på MediYoga för hjärtat

2014-2018 – Två av världens största studier på MediYoga för hjärtat: förmaksflimmer på Danderyd och hjärtsvikt på Karolinska Sjukhuset, med totalt ca 300 patienter. Göran leder yogagrupperna.

2014

Världs Yoga Dagen instiftas av FN

2015 – FN instiftar Världs Yoga Dagen, den 21/6. Irene Jensens andra ryggyogastudie på K.I. med 155 deltagare publiceras internationellt. Den påvisar MediYoga som den mest kostnadseffektiva rehabmetoden. Tillsammans med Maria Wahlström och Karolinska Institutet arrangerar Göran Sveriges första yogaforskningskonferens. Forskare från hela Skandinavien berättar om sin MediYoga forskning. Göran medverkar i Stockholm på Yoga Games och som föreläsare vid Fysioterapidagarna på Waterfront. Högskolan i Gävle kommer med en rapport: Implementering av medicinsk yoga som en del i folkhälsoarbete som visar hur väl satsningen på MediYoga inom olika delar av den svenska vården fallit ut. Handelshögskolan Executive Education anlitar Göran att introducera MediYoga som stresshantering för 270 av de högsta cheferna globalt i Telia – då med dotterbolag i 20 länder. Japans Yogaterapeutförbund kommer till Sverige med en 11-mannadelegation för att lära av MediYogans framgångar och träffa forskare på Karolinska sjukhuset. MediYoga Institutet i Göteborg slår upp sina portar under Pär Krutzens ledning. Göran föreläser i december på Kaivalyadhama i Indien, ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut., i samband med deras 8:e internationella forskningskonferens.

2015

Göran överlåter MediYoga till Pär Krutzén

2016 – Mer FN-yoga: Unesco konventionen inkluderar yoga som en del av det globala, immateriella kulturarvet. Moa Wolff publicerar sin andra studie på MediYoga vid högt blodtryck. Sara Emilionie utbildar hela lärarkåren på en av Stockholms finaste skolor i yoga och mindfulness, vilka sedan gör dessa program med eleverna på daglig basis, från 6-årsgrupp upp till nionde klass. Politiker i Brittiska Överhuset får en introduktion om yogans utbredning i den svenska vården av Göran som får utmärkelsen YOGA DEEPIKA av APPG i det Brittiska Parlamentet. Bara tre personer har tidigare fått denna utmärkelse, bl.a. Indiens premiärminister. Göran föreläser på sommaren vid Litauens första yogaforskningskonferens och registreras som C-IAYT, internationellt certifierad yogaterapeut, ett resultat av det globala samarbete inom IAYT som påbörjades med Council of Schools 2009. Han intervjuas i olika podcasts: Hälsosnack med Lotta och Victoria och Yogiskt med Cecilia och Jenny.

Under sommaren 2016 överlåter Göran den internationella delen av MediYoga till Anders och Elisabeth Engqvist, och lämnar vid årsskiftet även över den svenska delen, till Pär Krutzén. Utbildningar i MediYoga för vårdpersonal finns då på 20 orter i fyra länder på två kontinenter med över 2,500 utbildade instruktörer. I Sverige finns ca 2,000 av dessa. MediYoga har då representation på mer än 150 sjukhus och vårdcentraler, inom alla delar av vården. Från graviditet och förlossning, via primärvård, psykiatri, hjärt- och cancervård, till äldrevård, in i den palliativa vården i livets slutskede. Allt detta mycket tack vare det tjugotal studier på MediYoga som genomförts i Sverige sedan 1998.

Yogans roll i media har förändrat dramatiskt genom åren. När Göran 2002 mer systematiskt började samla in allt som skrevs om yoga skickade en av de stora presstjänsterna 220 klipp för hela året, varav 25 om MediYoga. 2010 kom ca 1000 klipp, 100 handlade om MediYoga. I början av 2017 skickade presstjänsten O-Point samlad yogastatistik avseende 2016. I tryckt press, på medias webbsidor, Facebook och Twitter sammanräknat fanns där då mer än 15,000 införanden, varav ca 1,000 handlade om MediYoga. Media, inklusive sociala medier rapporterade 1995-2017 om MediYoga och Görans verksamhet vid mer än 2,000 tillfällen. Under samma period introducerades mer än 40,000 personer på flera hundra arbetsplatser, vårdenheter, universitet, yogacenter m.m. i Sverige och i ett halvt dussin andra länder till yoga av Göran.

2015

Tre personer disputerar sin forskning på MediYoga i Sverige

2016-2019 – Under dessa tre år disputerar tre personer på sin forskning på MediYoga i Sverige. Moa Wolff 2016, Ewa Hägglund i maj 2018 och när Maria Wahlström i januari 2019 disputerar på sin forskning på förmaksflimmer vid Danderyds sjukhus så har MediYoga Institutet i Sverige utbildat 2,500 instruktörer och terapeuter, vilka etablerat MediYoga på ca 250 sjukhus och vårdcentraler över hela landet, motsvarande ca 18 % av alla landstingsenheter i Sverige.

2016-2019

Göran Boll Yoga startar sin verksamhet

2018 – Göran Boll Yoga, ett kunskapsföretag med fokus på yoga som medvetenhetshöjande vetenskap startar sin verksamhet. Göran föreläser för andra gången på yogaforskningsinstitutet Kaivalyadhama i Indien i samband med deras 9:e internationella forskningskonferens.

2018

I AM Online

2021 – I AM Academy´s webbtjänst I AM Online arbetar med att sprida kunskap om yoga och meditation som kvantfysiska, medvetandehöjande discipliner. Görans skapelse MediYoga finns på över 300 sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Sverige är i internationell jämförelse nu världsledande på detta område. Akademiska Sjukhuset i Uppsala har startat en egen MediYoga mottagning för sina cancerpatienter.

2021

I AM Academy blir onlineinstitut

2022 – Institutets fysiska centerverksamhet avslutas i december, efter 22 år i samma lokaler, och allt övergår till ren online verksamhet. MediYoga är ett växande fenomen, som vid årsskiftet 2022-23 passerar 340 vårdenheter i Sverige med yogautbildad personal och yogisk verksamhet för patienter.

2022

I AM sprider yoga i nya kanaler

2023 – Institutets onlineverksamhet växer. Göran livesänder yogapass och meditationer varje vecka och antalet inspelade pass tillgängliga för abonnenter passerar under året över 600 st.

I april föreläser Göran om yoga för vårdpersonal i Brasilien via Zoom. I Sverige anlitas han av Danderyds kommun, Lidingö kommun, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet och SPF Seniorerna.

Högskolan i Jönköping publicerar en stor sammanvägning av över 300 studier och berättar att yoga är den bästa träningen som finns för 55-plussare. Väldigt bra för hjärnan!

Svensk idrottsstatistik berättar att med nästan 1,3 miljoner utövare så ligger yoga på 6:e plats på 10-i-topplistan över vad svenska folket helst tränar.

Sveriges Universitets & Högskoleförbund – SUHF – anlitar Göran fyra gånger under året i sina ledarskapsutbildningar. I juni medverkar han för 9:e året i rad på yogafestivalen i Dala-Floda och i oktober är han en av föreläsarna vid Younity Flow Summit.

I december följer Maret 95 år, som tränat med Göran i 20 år, med – och gör stor succé på en yogavecka han leder på Svenska Re i San Agustin, Gran Canaria.

I AM.s instruktörsutbildningar, som påbörjades hösten 2019 har nu, trots pandemin utbildat över 100 instruktörer – och Göran lägger sista handen vid en helt ny onlineutbildning – NOW – som ska lanseras i början av januari 2024.

2023

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr