Utbilda dig

I AM Utbildningar

med Göran Boll

Utbildningsorter & kursstarter

Inga utbildningar tillgängliga just nu.

Utbildning

Det kanske aldrig har funnits större utmaningar än idag, men samtidigt kanske heller aldrig bättre möjligheter att skapa balans i oss själva – och låta det avspegla sig i världen omkring oss – via olika holistiska metoder som exempelvis yoga och meditation.

Yogans uttalade syfte sedan tusentals år är insikt och medvetenhet. Behovet av detta är idag större än någonsin och basen för I AM:s hela verksamhet, som handlar om att via reflektion och klarsyn lyfta fram och tydliggöra yogans kärna. Detta sker bland annat via institutets utbildningar, vars syfte att fördjupa dig in i det yogiska, tekniskt, filosofiskt och energimässigt.

För att skapa balans är det viktigt, inte minst inom andliga traditioner att se klart, vara autentisk och leva som man lär. Yoga är inte en kostym att ta på och av. Att förmedla dess transformerande principer innebär ett ansvar. Som yogalärare behöver jag ställa mig frågor som:

Varför gör jag detta, vilka är mina skäl?
Hur åstadkommer jag detta på bästa sätt?
Vad ska jag göra för att uppnå detta?

Att lära ut yoga är att ge människor verktyg att förändra sina liv i det inre, vilket ger avtryck i det yttre. Vi som förmedlar verktygen behöver vara bra på våra jobb. En grundregel inom kundalini yoga traditionen är att jag som lärare alltid strävar efter att göra mina elever tio gånger bättre på detta än vad jag själv är. 

Läs mer om I AM:s utbildningar och vad tidigare deltagare har sagt här – och varmt välkommen på yogamattan!

Om våra utbildningar

Institutets utbildningar är i tre steg, sex heldagar under en termin, ca 140 tim. per steg. Du kan delta på plats eller online.

Alla utbildningsdagar filmas och tillgängliggörs via ett arkiv tillsammans med annat material. Interna chattforum via FB för utbyte mellan deltagarna ingår.

Kursavgift 12.900:- inkl moms och kursmaterial per steg.

OBS! Modulen Wabing (benskaket) som ingår i kursavgiften för Steg 1 är obligatorisk för att få diplom i INSTRUKTÖR – Steg 1.

Wabing

Vad är Wabing

Wabing är en resiliens och avslappningsmetod som består av

 1. Stretch- och pressurövningar
 2. The Good Vibrations® – Neurogena skakningar
 3. Meditationsövningar

I Wabing arbetar vi med kropp, känslor och tankar integrerat. Det primära syftet är att skapa djupare muskulär avslappning, förbättra ens känslomedvetenhet, samt nå ett lugnt och koncentrerat sinnestillstånd.
Läs mer om Wabing här (http://www.wabenation.com/wabing/)

Målsättning med utbildningen

Syftet med utbildningen är att lära ut hur Wabing kan användas som en del av yoga eller som en fristående komponent.

Omfattning

 • Wabing Online – fem olika Wabingpass som sammanlagt görs 20 gånger
 • 5 st online utbildningsmoduler bestående av föreläsningar, fördjupningsmaterial & hemuppgifter
 • 1 st Live Webbinarium for att kunna ställa frågor
 • 1 st Certifieringssession (sker online och i grupp)

Innehåll

Utöver de moment som tillhandahållits i instruktörsutbildningen med Göran Boll ingår:

 • Fakta om nervsystemet (limbisk reglering, kamp/flykt, frys/underkastelse, sociala
  nervsystemet)
 • Förståelse för The Good Vibrations®, de neurogena sakningarna och dess effekter
 • Fem olika “Wabing skills” för att fördjupa upplevelsen av The Good Vibrations®
 • Självreglering i relation till de neurogena skakningarna
 • Grundning och att hålla rummet för gruppen
 • Stretch rutin för aktivering av de neurogena skakningarna
 • Interventioner – Vad påverkar skaket – hur få igång skak hos alla deltagare, hur öppna upp blockeringar, potentiella reaktioner och hur man hanterar dessa

Certifiering

Certifiering sker I grupp via Zoom med Wabenation. Inför certifieringstillfället behöver du dels filma in nedan pass och få dessa godkända av Wabenation samt få godkänt på genomförda hemuppgifter (mer detaljer för inspelning och hemuppgifterna erhålls i den första utbildningsmodulen).

Följande ska filmas in:

 • en egen Wabingsession där du skakar själv
 • en individuell session som du leder

Dessa filmer skickas in till Wabenation som vi granskar och godkänner. Därefter bokar vi ett certifieringstillfälle via Skype.

Behövs det fler handledningstillfällen för att få godkänt på filmade pass bokas detta separat och kostar 500 kr/30 min. Om du inte kan vara med vid det inbokade certifieringstillfället kan du vänta till nästa gång eller boka in en separat certifieringssession till en kostnad av 1000 kr.

Kursmaterial och Hemuppgifter

I de olika utbildningsmodulen kommer du lyssna på föreläsningar, läsa relevanta artiklar och göra hemuppgifter som innefattar instuderings- och reflektionsfrågor. Hemuppgifterna är utbildande och hjälper till att integrera kursmaterialet samt fördjupa din egen process av att göra Wabing

Lärare från Wabenation

Jonas Nordström

Jonas Nordström, Ph.D. är lärare på Arizona State University, Phoenix, USA, och har doktorerat i transpersonell psykologi. För tillfället doktorerar Jonas även i klinisk psykologi (forskar på de neurogena skakningarna) och är i processen att bli legitimerad psykolog i USA.

Jonas har under de senaste 15 åren utbildat, handlett och vidareutvecklat kunskapen om de neurogena skakningar i nära samarbete med skaparen av TRE®, Dr David Berceli, Ph.D.

Med ett förflutet som yogalärare och trauma terapeut brukar Jonas även utbilda yoga terapeuter och andra kroppsterapeuter.

Therese Ericson

Therese Ericson är certifierad Wabing- och TRE® instruktör.

Therese är medgrundare av Wabing och VD i Wabenation AB som utbildar och tillhandahåller Wabing.

Vad är en I AM Instruktör

Vad är en I AM instruktör

Instruktören kan lära ut I AM passen, är införstådd med tanken bakom I AM, vet vad yamas & niyamas är, förstår principerna avseende pranayama, kan lära ut yogisk andning och andetagets uppbyggnad. Instruktören förstår passets underliggande energiprinciper, kan beskriva olika effekter av varje yogaövning, har en förståelse för den meditativa processen.

Utbildningen innefattar hur en yogaövning tekniskt/energimässigt är sammansatt, yogisk livskunskap, chakrasystemet och yoga i relation till kvantfysik, yogans historik och filosofi, bl.a. Patanjali yoga sutras. Utbildningen inkluderar också grundkunskaper i Wabing (benskaket) via obligatorisk sep. modul.

Målsättning med utbildningen

Att förmedla verktyg som ger deltagarna möjlighet att må bättre i sin vardag, göra sig själva klokare, kunna förmedla verktygen och sin egen klokskap vidare till sina elever. Instruktören har förståelse för helheten, yogans syfte, olika detaljer och hur delarna bygger upp en djupare helhet.

Omfattning

Instruktörsutbildningarna 1, 2 & 3 löper vardera över en termin, sex lektionsdagar, ca 40 timmar lärarledd tid, med tre veckor mellan varje träff. 100 timmar obligatorisk praktisk och teoretisk fördjupande träning mellan träffarna.

Instruktörsutbildning steg 1-3 – övergripande

Som röda trådar genom alla tre steg löper ständigt återkommande ämnen som: vad/hur/varför; I AM instruktörens roll, praktiskt, etiskt, vikten av ständig fördjupning samt: WABING (benskaket) som är integrerat i alla pass vi gör och vars syfte är att frigöra djupt liggande spänningar i kropp och sinne.

Instruktörsutbildning steg 1 – innehåll
 • ANDETAGET – andningens mekanismer, andningens pedagogik – Pranayama.
 • YOGAPASSET & ASANAS – syfte, alla enskilda komponenter och deras betydelse för helheten.
 • CHAKRA, KUNDALINI & KVANTFYSIK – hur allt detta hänger samman.
 • MEDITATION – syfte, facetter och grundläggande principer.
 • FILOSOFI, HISTORIK & FORMER – Patanjali, Yamas & Niyamas – varför detta är viktigt idag.
 • TOLV YOGAPASS – BASIC – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.
Instruktörsutbildning steg 2 – innehåll
 • HÄLSA – koppling tidiga präglingar, stress, immun, hormoner och placebo ur ett yogiskt perspektiv.
 • AYURVEDA – yogans systersystem för hälsa och balans.
 • KVANTFYSIK & SACRED GEOMETRY – Det yogiska perspektivet.
 • MEDITATION – ÄNNU DJUPARE. Lycka, meningsfullhet, tacksamhet – mot ökad yogisk medvetenhet.
 • TOLV YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.
Instruktörsutbildning steg 3 – innehåll
 • DET ENSKILDA MÖTET – hur praktiskt arbeta med hälsa, medvetenhet och balans hos individen.
 • FÖRSTÅ PRÄGLINGAR – Lära dig om de underliggande mönster och präglingar som styr oss alla.
 • FOLKSJUKDOMAR – vad läkarvetenskapen säger och hur yogan resonerar.
 • DET YOGISKA RECEPTET – vad ska du rekommendera för yoga, hur mycket, hur ofta m.m.
 • KONTRAINDIKATIONER – vad du kan göra och vad du inte ska göra. Individens ansvar m.m.
 • 12 YOGAPASS – som vi går igenom och gör tillsammans.
 • m.m.
Vem kan söka

Antagningskrav för instruktörsutbildning 1: att ha genomgått minst en I AM online kvällskurs före utbildningsstart. Minst två års egen erfarenhet av yogautövande (MediYoga, Kundaliniyoga, Livsyoga m.fl.). Egen pedagogisk kunskap/erfarenhet (detta ingår ej i utbildningen).

Antagningskrav för instruktörsutbildning 2: att ha genomgått instruktör 1 och Wabing-modul.

Antagningskrav för instruktörsutbildning 3: att ha genomgått instruktör 1 & 2

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras deltagaren till Instruktör 1 resp. 2 och 3 med möjlighet att registrera sig på I AM:s hemsida, rätt att leda och marknadsföra egen verksamhet.

För diplomering gäller

 • Full närvaro på alla sex kursdagar
 • Genomförda och redovisade hemuppgifter
 • Genomförd och godkänd WABING-modul (Level 1)

Missad kursdag ska tas igen, genom att medverka på motsvarande dag i annan grupp, alt. ta del av filminspelning från missad kursdag och skicka in en skriftlig redogörelse kring vad dagen handlade om, egna reflektioner mm.

Kursmaterial
 • Yogapass och meditationer
 • Texter av olika slag i PDF format
 • Filmer från alla kursdagar
 • Diplom

Av miljöskäl är allt material som ingår i utbildningen, förutom diplomet, elektroniskt. Detta innebär att alla har omedelbar tillgång till alla uppdateringar som görs i materialet.

Kursavgift per utbildning

12.900 kr inkl moms (12,170 kr exkl. moms – ca 2,100 kr/kursdag inkl Wabing online moduler) .

Löpande medlemskap på onlinetjänsten ingår.

Betalningsvillkor

Vid anmälan kommer inom en vecka två fakturor till den mailadress du angivit i ansökan. Dels en anmälningsavgift på 2.900:- som du betalar direkt, dels en faktura på resten av kursavgiften, 10,000:- som betalas senast 30 dagar innan kursstart.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Delbetalning

Delbetalning med upp till tre delbetalningar går bra, så länge totalbeloppet är inbetalt före kursdag 5. Använd samma faktura- och OCR-nummer vid alla delbetalningar.

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.

Om Göran

Som internationellt diplomerad yoga och meditationslärare, yogaterapeut, föreläsare, skapare av yogaformen MediYoga och grundare av MediYoga Institutet, som utbildat tusentals instruktörer inom vården har Göran genom åren haft ett avgörande inflytande över hur yoga används allt bredare inom vården, både i Sverige och i andra länder.

Några områden där Göran varit aktiv med yoga sedan mitten av 1990-talet är;

Näringslivet – Som pionjär inom och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala inom det svenska näringslivet har Göran sedan mitten av 1990-talet introducerat yoga på flera hundra av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser.

Investors utbildningsföretag Novare anlitade under flera år Göran i all sin ledarskapsutbildning och när Handelshögskolan Executive Education 2015 fick i uppdrag att teambuilda de 270 högsta cheferna inom Telias olika dotterbolag över världen var Göran och yogan en integrerad del i det projektet.

Vård & Forskning – Under perioden 1998-2018 som inleddes med att Karolinska Institutet genomförde en yogisk ryggstudie medverkade Göran i mer än 90 % av all svensk forskning på yoga, inklusive två av världens då största yogastudier vid hjärtsjukdom, på Danderyds sjukhus och vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen ledde till att den svenska sjukvården 2010 med Danderyd i spetsen började ta in yoga som rehabilitering till olika patientgrupper på ett sätt som innebär att Sverige numera är världsledande när det gäller implementering av yoga inom vården. MediYoga finns idag i hjärt- och cancervård, inom primärvård, psykiatri och i den palliativa vården, på hundratals vårdcentraler och sjukhus över hela Skandinavien.

Skolor & Universitet – Vid sidan av att ha introducerat yoga i olika grundskolor och gymnasier har Göran genom åren anlitats inom universitetsvärlden och dess olika ledarskapsutbildningar, med bl.a. Linköpings Universitet som ett återkommande exempel.

Under fem år, 2001-2005 föreläste han om yoga på KI.s läkarutbildning och Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) tar sedan 2012 löpande in Göran i sina högre ledarskapsprogram (HeLP).

Internationellt – Internationellt har Göran sedan 2001 föreläst för och vidareutbildat instruktörer, lärare, terapeuter m.fl. i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, England och USA. I Indien har han föreläst på Kaivalyadhama, ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut.

2000-2023 var Göran medlem av The International Association of Yoga Therapists där han bl.a. medverkade vid framtagandet av organisationens globala riktlinjer för utbildning och certifiering av yogaterapeuter. 2013-2023 var han även del av IAYT Advisory Council och fungerade tidvis även som personlig rådgivare till den tidigare CEO.n John Kepner. Idag har Göran lämnat IAYT för att fullt ut fokusera på expansionen av I AM Academy.

Utbildning – 2000-2008 var Göran huvudlärare för en av de mest framgångsrika internationella Kundaliniyogalärarutbildningarna i Skandinavien. 2003-2006 vidareutbildade han flera hundra yogalärare från olika traditioner över hela Tyskland i konsten att föra in yoga i näringslivet och 2006 skapade han en svensk yogautbildning för vårdpersonal. Den MediYoga utbildningen har sedan dess utexaminerat flera tusen instruktörer, lärare och terapeuter i MediYoga över hela Skandinavien, Europa och i USA.

Centret Yogayama i Stockholm anlitade honom som gästlärare i sin yogalärarutbildning 2012-2016.

2019 började Göran utbilda I AM instruktörer i tre steg – och 2023 har, trots pandemin, över etthundra instruktörer utexaminerats från institutet.

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr