Nyheter & tankar

I AM Bloggen

med Göran Boll

/

MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN

MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN

Hej! Dagens rubrik är: MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN eller, skulle man kunna säga: YOGANS TYSTA PARADGREN. Ren tystnad är inte så vanlig idag. Alltid är det nåt som sjungs, piper, låter och hörs.

Så här kan man se det: Våra liv och vår vakna tid består, när vi hårdrar det lite, av det som kommer in och går ut genom munnen – dvs. huvudsakligen: äta, dricka och prata. Det har uppskattats av olika forskare att vi i genomsnitt säger allt från 8-16 000 ord per dag. Säg att vi är vakna 16 timmar, då blir det 500-1,000 ord i timmen = 8-16 ord i minuten, i genomsnitt (!) oavbrutet, hela tiden, all vår vakna tid. Mycket, mycket prat och många ord blir det! Samtidigt så sker, ovanpå det här, i den mänskliga interaktionen, det mesta av all vår kommunikation inte via det vi säger, utan vid sidan av orden som uttalas även via tonfall, kroppsspråk och många andra typer av signaler.

Även om orden bara står för en mindre del av all vår löpande kommunikation så är talet är den facett där vi tappar mest av vår vitala energi, våra praniska energi säger yogan. Talet driver oss till en del av alla de hyss vi har för oss, alla olika felaktiga handlingar, som i sin tur sen skapar diverse förvecklingar för oss, i livet och i vardagen. Allt det som vi säger, det kommer därmed, så småningom tillbaka till oss – what goes around, comes around – är ett engelskt begrepp som finns även i det allmänna svenska medvetandet. Som du sår får du också skörda – är en svensk variant på samma tema.

I våra dagliga liv så speglar vi, oftast omedvetet, andra i våra egna beteenden, vi söker ständigt efter olika ledtrådar kring hur vi ska leva och på ett socialt acceptabelt lämpligt och bra vis reagera på omvärlden. Vi formar och ändrar ständigt på vår respons och våra beteenden utifrån olika upplevda förväntningar, på och från, världen omkring oss. Det här sättet att leva leder oss, obönhörligen, allt längre och längre bort från vår egen sanna natur, vår egen inre kompass.

De flesta, vi känner alla några stycken såna, som skulle må bättre av att prata lite mindre, och inte alltid reagera och svara så snabbt verbalt på allt som väcker olika känslor. Att vara tyst innebär inte per automatik att vi enbart är passiva åskådare. Det kan istället handla om den process genom vilken vi, på ett lite djupare plan, faktiskt observerar verkligheten – och LITE mer medvetet väljer hur vi ska reagera på världen runt omkring oss.

Bara för att vi stänger munnen så slutar vi ju inte tänka… Nej verkligen inte! Det uppskattas, också av de där forskarna, att vi har tusentals eller t.o.m. tiotusentals tankar varje dag, När vi är i tystnad så observerar vi, snarare än reagerar. Att ge andra utrymme att prata kan vara en väldigt fördjupande erfarenhet. Den brittiske filosofen Alan Watts beskriver verklig tystnad som den där vi slutar tänka och istället börjar uppleva verkligheten – så som verkligheten faktiskt är. Tystnaden ger oss utrymme för den inre resonans som låter oss höra det där tysta ljudet, det som sägs följa på AUM – det som buddhisterna benämner som tomrummet.

Inom yogan och inom andra andliga traditioner så finns olika verktyg som kan användas för att uppnå ett djupare resultat, en djupare tystnad i det egna utövandet. Inom yogan beskrivs exempelvis hur tystnaden har sin egen röst. Upplevelsen av den här tysta rösten kan ge stor klarhet och bidra till djup, inre transformation. Det yogiska begreppet för det här är Mauna på sanskrit, som i svensk översättning blir ungefär: tystnad i sinnet, alternativt: att avlägga tystnadslöfte.

Mauna är en yogisk teknik i syfte att medvetet begränsa det egna pratet, att avsiktligt vara mera tyst. Mauna som låter dig bli mer närvarande i dig själv, med dig själv, är en disciplin där djupare, andliga upplevelser kan uppstå – där vi tydligare just kan uppleva världen så som den verkligen är. Rent energimässigt relaterar pratet och rösten till halschakrat – Vishudda, som står för vår inre och yttre kommunikation – och det tillhör rymdelementet, som styr över de andra fyra elementen – jord, vatten, eld och luft – och deras respektive motoriska organ.

De flesta av oss för en ständig inre dialog – talar med oss själva inuti våra huvuden, genom alla våra tankar – hela tiden! Så, parallellt med yttre, verbal tystnad strävar yogin också efter en inre, mental tystnad – att stilla sinnet. Det finns olika tekniker för att, steg för steg börja uppnå det här. Att börja med att prata mindre, använda färre ord, och när man väl talar, tala vänligt, tydligt, prata sanning. Att repetera olika mantran – för att sen över tid helt tysta ner det verbala, är andra sätt.

Mauna är helt centralt inom traditionell yoga. I Bhagavad Gita exempelvis, som skrevs för 2,500 år sen, så beskrivs Mauna som ett sätt att träna sinnet i att vara tyst, vilket blir djupt transformerande, en bokstavlig fastekur för sinnet, som hjälper oss att tysta våra tankar. Den indiske vishetsläraren Ramana Maharshi beskrev Mauna som något mycket djupare än att bara låta bli att prata. Han sa att Mauna är Jagets fridfulla, orörliga, tysta tillstånd, bortom alla inre konstruktioner, bortom bruset.

Yogiskt sett är Mauna oerhört centralt – viktigare än olika asanas. Det skapar stabilitet i sinnet genom allt vad vi gör i yogan. Mauna är exempelvis direkt länkad till den yogiska andningen – pranayama, eftersom tal och tanke, som jag inledningsvis nämnde, är de områden där vi förlorar mest energi. Mauna är också hela grunden för kontroll av sinnet och våra olika motoriska organ, det här kallar man yogiskt sett för pratyahara, så väl som den djupare koncentrationen – dharana. I meditation låter Mauna sinnet bli stilla som en spegel. Och Mauna är, säger yogan, slutligen också grunden för samadhi – tillståndet av ren medvetenhet.

Så, utan tystnad, ingen samadhi, ingen medvetenhet. Enligt yogan går vägen till självförverkligande genom just tystnaden, den största läraren, den djupaste kunskapskraften. Samtidigt – att öva Mauna betyder inte, som Ramana Maharshi sa, att du enbart undviker att prata. Det betyder på ett plan också fullständig frihet, frihet från allt, utom det djupaste Jaget. Initialt kan upplevelsen kännas en smula skrämmande, men över tid lär man sig att njuta av den befrielse som fullständig tystnad på djupt kan medföra.

Det finns förstås stadier i det här. Man kan förvänta sig att gå igenom olika stadier när man går in i Mauna, exempelvis i samband med ett yogaretreat eller en längre meditation. Upplevelser som:

En känsla av utanförskap och tafatthet – vilket i grunden är ett gott tecken. Det antyder att man börjar gå djupare, och att sinnet där försöker sig på lite uppror.

Frustration – är en annan, frustration över att inte kunna prata eller ventilera allt med andra, hela tiden, där sinnet, bokstavligt talat, kan kännas sprängfyllt av olika tankar och känslor – som man i detta blir tvungen att bearbeta helt själv.

En självupptagenhet som sakta övergår i självobservation. Där man börjar reflektera, lite mer kring sig själv, snarare än kring all extern stimuli.

Lugn & frid – Känslan som uppstår när man helt förmår släppa yttre påverkan, och kommer till en djupare plats av medkänsla och fullständig acceptans inom sig själv.

Yogan säger att utöva Mauna kan omvandla talets energi och skapa en djupare, mer andlig energi inom oss. En del går in i tystnad under månader och år i taget. Amerikanen John Frances som exempel, han var helt tyst i 17 år – och berättade sen om det här i ett TED-talk. Om du vill testa, kan du exempelvis börja med att låta bli att prata under en dag, eller under delar av en dag, samma tid varje vecka under en viss period, som ett kraftfullt sätt, en teknik för att rena sinnet och utveckla en egen djupare medvetenhet. Här några tips kring hur du kan tänka för att komma igång:

Du kan börja mjukt, genom att ställa in dig på en tystnadsperiod på kanske 15-20 minuter. Ta dig själv till en plats, ett utrymme så fritt från ljud som möjligt. De ljud som trots allt ändå dyker upp – bry dig inte, utan låt dessa bara vara. Stäng av alla enheter som kan pipa, ringa eller distrahera på andra sätt. Definiera målet tydligt: en paus från tänkandet. Låt blicken mjukt, lite vagt, vandra utan att fastna. Undvik att fokusera på en specifik punkt. Andetaget är bra att fokusera på – det är en teknik som yogis använt i årtusenden för att stilla sinnet. Lyssna på din egen in- och utandning. Mjuka vågor, in och ut.

Låt de egna tankarna vara som lätta krusningar uppe på ytan – och som vi vet definierar inte krusningar på ytan hela havet eller hela dess djup. När tystnaden allt mer fyller sinnet så blir det över tid allt mer stilla på insidan – och något väldigt speciellt kan börja uppstå som ett resultat av detta. En förmåga, en kapacitet att lyssna djupare, uppfatta och se bortom det betingade sinnet. Det sanna Jaget/Själen får en möjlighet att börja lysa igenom. Via Mauna inser du, ser du allt klarare, att du är mycket mer än dina tankar, ditt sinne, ditt mind. Du är inte droppen i havet – det verkliga du, hela Du – är HELA havet, som Rumi sa en gång för länge sen.

På I AM:s hemsida – www.iamyoga.online – handlar hela onlinetjänsten om hur du yogiskt aktivt kan arbeta med att tysta och stilla ditt sinne, om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande, lyftande och medvetandegörande kraft som yoga och meditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här facetterna i ditt liv – om att träna dig i det där allra djupaste, inre lyssnandet.

Hela sajten, hela tjänsten, som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga & meditation är – och kan vara i dagens värld – hela den här verktygslådan fortsätter nu att fyllas på och utvecklas framöver.

Här kan du redan nu i lugn och ro, utan förpliktelser, testa I AM på egen hand. De första veckorna i onlinetjänsten är helt kostnadsfria – och det är ingen bindningstid. Här finns, utöver bloggen mycket att välja mellan:

HÖR AV DIG OM DU HAR FRÅGOR ELLER REFLEKTIONER KRING ALLT DET HÄR. SKRIV I KOMMENTARSFÄLTET NEDAN. DU HITTAR KONTAKTFORMULÄR PÅ HEMSIDAN, ELLER GÅ IN OCH KOMMENTERA VIA IAM.s SOCIALA MEDIER. VARMT VÄLKOMMEN ATT TESTA – EN AV DET HÄR ÅRHUNDRADETS VIKTIGASTE KOMPETENSER!

VI HÖRS!

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Tidigare blogginlägg

OM MENING OCH MENINGSSKAPANDE

Idag tänkte jag prata om mening och meningsskapande, som vägar till balans och fördjupad medvetenhet i oss som människor. Det här är, när vi ser

LEDTRÅDAR – DEL 4

Dagens blogg är den sista av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du

LEDTRÅDAR – DEL 3

Dagens avsnitt är det tredje av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – även Poddarna 113-116

LEDTRÅDAR – DEL 2

Dagens bloggavsnitt är det andra av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du

LEDTRÅDAR 1 – Introduktion

Dagens blogg är den första av fyra i en miniserie – LEDTRÅDAR – som läggs upp här under 4 veckor i augusti och som handlar

Lämna en kommentar

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr