Nyheter & tankar

I AM Bloggen

med Göran Boll

/

LEDTRÅDAR – DEL 4

LEDTRÅDAR – DEL 4

Dagens blogg är den sista av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du inte redan har läst, eller lyssnat på podd # 113-115 då rekommenderar jag att du gör det först. Dessa avsnitt, i podden och bloggen, 113-116, hänger ihop som en helhet.

För dig som sen vill fördjupa dig mer i dessa ledtrådar – de 10 som jag lagt fram i dessa fyra poddar är delar av ett större system, med över 40 olika ledtrådar, som jag kommer lansera under hösten 2023, som tillsammans med kursen MEDVETENHET & HÄLSA kommer ligga under rubriken SJÄLVSTUDIER i onlinetjänsten, för dig som abonnent. Där går jag via filmer och PDF:er djupare in i varje ledtråd, som ytterst handlar om meningen med våra liv. Och den meningen har nästan ingenting att göra med de olika delarna av ditt fysiska liv. Aspekter av livet, ja, men inte meningen med livet.

Yogiskt sägs att livets mening är du ska få möjlighet att uppleva, uttrycka och uppfylla din djupaste sanna identitet, den du innerst inne är – få svar på den största frågan i livet – vem är jag? Vad gör jag här? I Ledtrådar 1 fick du en yogisk andningsteknik, i Ledtrådar 2 fick du tre: Lyft blicken, se världen – Förstå stressen, och – Lyssna på Inspiratörerna. I Ledtrådar 3, fick du tre till: Epigenetisk Medvetenhet – Präglingar, och Placebo. Dagens ledtrådar, de är:

  1. Ayurvedans nycklar
  2. Kvantfysik och yoga
  3. Unlearning

Ayurveda – som betyder kunskap om livet är en mångtusenårig hälsovetenskap, ett av världens äldsta medicinska system. Dess filosofi sätter människan i ett helhetssammanhang, täcker in alla hälsoaspekter, från näringslära och livsstil till psykologi och kirurgi. Ayurveda används vid alla typer av sjukdom, i syfte att skapa balans som förutsättning för hälsa. Ayurveda beskriver tre grundläggande kroppstyper/doshor: Vata, Pitta, Kapha, var och en med specifika särdrag, kvaliteter & kännetecken.

Hur vi tar till oss ny information och uttrycker oss kreativt är ayurvediskt exempel på hur dina doshor påverkar det dagliga i livet. Att identifiera sin egen mix av Vata, Pitta, Kapha är grunden till förståelse för hur doshorna präglar livet, hur vi tänker, planerar, sorterar, agerar, löser problem, konflikter och reagerar på stress. På nätet kan du enkelt se din unika mix. Skriv ”ayurvediskt typtest” i sökfältet.

Doshorna i balans eller obalans, ger konsekvenser. Ayurvediskt sett är sjukdom och obalans ingen slump, där finns orsak och verkan, samband som blir lättare att se när vi ser den egna mixen av Vata, Pitta och Kapha. Det ger ett holistiskt, lite annorlunda perspektiv på oss själva, våra styrkor och svagheter, men också effektiva verktyg att utveckla möjligheter och förmågor, skapa hälsa, vitalitet, balans och välbefinnande. Det västerländska synsättet ger ofta samma råd till alla med ett visst symptom medan ayurveda ser dig som unik och säger att det krävs individuella, doshabaserade lösningar för att lösa upp en obalans. Ayurveda tar, precis som sitt systersystem yoga, alltid hänsyn till både kropp och själ.

Enligt ayurveda är sjukdomsprocesser resultatet av många samverkande faktorer och du får därför få generella rekommendationer. Det görs en individuell genomgång av besvär, livssituation, relationer, stress, arbete, fritid, matvanor, attityder, känslor m.m. Sen ges konkreta råd om förändringar som behöver genomföras för att återskapa balans igen. Yoga och ayurveda ses traditionellt som holistiska systersystem, mångtusenåriga indiska discipliner med gemensam utvecklingshistoria. Yogis var väl insatta i ayurveda och tvärtom. Generellt är all yoga bra för dina doshor. Vissa asanas passar bättre för Vata, andra är mer balanserande för Pitta osv. Här lite information om bra yoga för olika doshor:

VATA behöver grundande, stabiliserande övningar, som lugnar sinnet, minskar oro och rastlöshet. Övningar som pressar ihop nedre delen av buken, stretchar och stärker korsryggen. Detta reducerar Vata. Att böja kroppen vid sitt center, långsamma rörelser med ordentlig vila mellan är bra. På rygg med ben/knän uppdragna mot bröstet, eller framåtböjd i stående är bra. Att på knä böja dig framåt med pannan mot golvet (babypose) reducerar Vata. Ställningar med huvudet nedåtböjt skapar lugn. Vilande, meditativa ställningar är extra bra. Lugn rytmisk andning skapar inre stabilitet och styrka.

PITTA behöver svalkas. Undvik långa övningar med huvudet ner, (ex. skulderstående), då detta för blod till och värmer upp huvudet. Välj övningar som öppnar upp i bröst och stärker ryggrad. Vridning i liggande, sittande och stående är bra för blodflödet i lever, mjälte och njurar. Fokus i magregionen, 3:e chakrat, stärker matsmältningselden. Sätt press på naveln: bakåtböjning på mage (Båge/Kobra) eller knästående (Kamelen). Alternera med framåtböjningar efter bakåtböjningar och vridmoment. Andningen för Pitta bör, precis som för Vata vara djup, långsam och stilla – svalkar systemet.

KAPHAS lite tunga, långsamma natur behöver stimulerande, uppvärmande asanas. För mycket Kapha orsakar stockning i bröst och mage. Ökat energiflöde öppnar upp mage/bröst/huvud. Inverterade övningar, ryggböjning, stående asanas – allt som ger styrka, flexibilitet och lätthet är bra. Aktiverande dynamiska sekvenser, fördjupad in/utandning ger energi och vitalitet. Eldandning är väldigt renande!

Ayurveda är ett STORT ämne. Se informationen här som ett litet första-steg. Att testa AYURVEDA under KURSER är ett annat bra steg. Om Ayurveda är stort, vad ska man då säga om nästa ledtråd?

Kvantfysik & Yoga – vad för slags ledtråd är det här? Hänger de ihop? Ja, kvantfysik flätar samman de senaste rönen om verkligheten med yogans mångtusenåriga djupa perspektiv på just verkligheten.

Vi borde idag ha kommit långt sen de gamla grekerna med sina 2,500-åriga tankar om verkligheten som skuggor på väggen i en grotta – men, enligt kvantfysikerna, sitter vi kvar i grottan och tittar på skuggorna. Hur vi beskriver världen, är enligt kvantfysikerna, en skugga som skapades för 300 år sen av Descartes, Newton och sen Darwin – med tanken om universum som välordnad maskin och det naturliga urvalet, människan som biologisk överlevnadsmaskin. När 1800-tal övergår i 1900 träder kvantfysiken in på arenan – det område där västerländsk vetenskap allra tydligast börjar hinna i fatt och bekräfta yogan och andra mångtusenåriga energitankegångar. Kvantfysiken är idag vetenskapens absoluta frontlinje, den påverkar i princip ALLT i det moderna livet, och pratar samtidigt väldigt spännande om sådant som yogan beskrivit i årtusenden. Kvantfysiken visar hur materia och energi beter sig i mikro- kosmos. Effekterna märks inte alltid uppe på vår makro-nivå, men för att beskriva energinivåer hos atomer, molekyler och andra subatomära system så är kvantfysiken helt nödvändig.

I början av 1900-talet tittade fysiker och vetenskapsmän som Bohr, Planck, Heisenberg m.fl. djupt in i sina mikroskop, finjusterade sina matematiska kalkyler och sa: det här stämmer inte! Tid och rum enligt Newtons modell fungerar inte överallt. Det som verkar solitt när vi knackar på det, är inte det i mikroskopet eller när vi räknar på det. De minsta legobitarna verkar faktiskt vara gjorda av ingenting! När man undersökte de lagar som gällde i den mikroskopiska världen stod det klart att fenomenen där nere var helt annorlunda. Den kvantfysik som växte fram för att beskriva allt det här sa bl.a. att: skeenden är slumpmässiga, fysiken är inte alls så exakt, den anger bara sannolikheter – inget annat.

Många grundläggande fysiska begrepp förlorade helt sin mening på mikronivå. Kvantfysiken ledde till flera paradoxer, där många, inklusive Einstein, vägrade tro att det här var en korrekt beskrivning av verkligheten – men de hade fel. Det är inte bara så att kvantfysiken visat sig framgångsrik, och stärkt sin position, man har visat att några av dess mest besynnerliga delar genomsyrar varje fundamental teori om verkligheten. Kvantfysiken har också haft enorm inverkan på det moderna samhället. Den ledde till transistorn, lasern, hela den moderna informationsteknologin, med datorer, Internet osv. Globalt satsas det miljarder varje år på kvantteknologi för datorer, sensorer, kommunikation m.m.

Kvantfysik och yoga: Kvantfysikens fäder – Bohr, Schrödinger, Heisenberg och de andra hade yogans filosofiska skrifter på sina nattduksbord medan de utvecklade sina tankar om allt detta. Idag länkar allt fler kvantfysiker yogans tankegångar om medvetenhet till det senaste inom kvantfysiken. Fred Alan Wolf kopplar i sin bok The Yoga of Time Travel ihop yoga och tidsresor – fullt möjliga, enligt kvantfysiken. I Michael Talbolts bok The Holographic Universe beskriver yogamästare verklighetens sanna natur som medvetna flöden och frekvenser av ljus, s.k. Bio-Fotoner. Kvantmekaniken har fört in begreppet medvetenhet i fysiken. Många fysiker säger, precis som yogan, att när vi tittar djupt in i materien, ända ner in i den mörka energi, som forskarna tror ligger bakom universums allt mer accelererande expansion, så övergår materien i en slags icke-materiell medvetenhet.

Verkligheten som medvetenhet, är enligt forskaren Amit Goswami, kvantfysikens gåva till världen och vetenskapen. I sin bok The Quantum Doctor, pratar han om medvetenhet och yoga, att det vi normalt sett uppfattar som saker och ting, det ser kvantfysiken som olika möjligheter och potential, som den underliggande medvetenheten väljer mellan och arbetar med. De österländska läkekonsterna har via begrepp som chi, prana, chakra, meridianer, doshor, koshas, kundalini m.fl. alltid inkluderat det eteriska i det fysiska, något som saknas helt inom västerländsk medicin. När vi applicerar kvantfysik på yoga, TKM och ayurveda, så förklarar, enligt Goswami, kvantfysiken vad det är som händer.

Traditionell yoga har alltid handlat om ökad medvetenhet, den strävar att få oss ut ur grottan för att se verkligheten så som den verkligen är. Inte skapa nytt, bara inse, vad vi innerst inne är, alltid varit. I oss har vi allt som behövs för att skapa hälsa, vi är droppar av universell medvetenhet, alla i samma hav. Rumi uttryckte det poetiskt: Du är inte en droppe i havet. Du är hela havet samlat i en droppe.

Liten droppe, STOR ledtråd att reflektera över. Allt relaterat till CHAKRA i onlinetjänsten är bra sätt att ta detta vidare. Här kommer nu dagens tredje och sista ledtråd:

Unlearning – handlar om förståelsen för hur viktigt det är att avlära sig gammalt, för att kunna lära in nytt, för att komma framåt i sitt liv – där yoga och inre lyssnande är några av de vassaste verktygen.

Unlearning – vad är det? Yogan säger: inventera ditt inre – lite som att gå igenom garderoben och se vilka kläder du vill kvar. Gå igenom allt – tror du fortfarande på något av det du lärt dig? Vi präglas, löpande, av omgivningen, till att tro och tänka på ett visst vis – och går sen gärna till olika terapeuter, psykologer, astrologer mfl. i det yttre, för råd och svar. Vad händer när du ställer dig de lite svårare frågorna, lyssnar på de ibland lite svårare svaren – och försöker förstå? När du försöker ser du också att du löpande behöver förändra, börja om, slappa taget om en del; m a o: Avlära / Unlearning.

Olika holistiska traditioner, yogan inkluderad, säger att vi, för att kunna börja förstå och öppna upp för HELA verkligheten, behöver stänga ner våra sinnen, stänga av tänkandet – det sitter i vägen för allt som egentligen är verkligt och viktigt. Patanjali uttryckte det här exakt så, för 2,000 år sen, när han sa: Yoga innebär kontroll av sinnets tankevågor. vistas människan i sin sanna natur.

Yogiskt pratas det om olika tidsåldrar – den vi lever i nu, den fjärde, kallas Kali Yuga, den mörkaste och jobbigaste av dem alla: självintresset, kortsiktigheten, lögnerna och rädslan. En tid där vi, i bästa fall, styrs av makthungriga idioter/clowner och i sämsta fall av fullblodspsykopater – och det här ser vi hela provkartan på idag över världen. Det viktigaste du kan ägna dig åt i det här är att lyfta blicken, tänka själv, tända en lampa i mörkret. Yoga och meditation är oerhört kraftfulla verktyg för just det.

Unlearning är precis som livet i övrigt, en process, ett skiftande av perspektiv, mot ett mer relevant, autentiskt, meningsfullt liv. När vi utforskar de här processerna, har de kapacitet att ge oss ett nytt förhållningssätt till oss själva, och när vi förmår vara flexibla i livets processer står vi, lite paradoxalt, väldigt stadigt. Framtidens förlorare är inte de som inte kan läsa och skriva – det är de som oflexibelt inte kan släppa den där säcken gamla tankar, den gamla världsbilden, de som blint följer clownerna, som inte kan avlära, tänka om. Kvantfysikern och Nobelpristagaren Richard Feynman uttryckte det så här: Vi vet att vi inte förstår alla lagar ännu … därför måste saker läras in, bara för att avläras igen!

Din själ har en djupare intention med att vara här. Yogan uppmanar dig, här och nu: Klargör din egen djupare intention! Kliv in i mitten. Ställ dig stadigt. Lyft blicken. När du är klar över ditt varför, då spelar andras åsikter ingen roll. Du är inte här för att foga dig, enbart jobba, konsumera och betala räkningar. Ditt innersta syfte är större, djupare. För insikt: centrera dig. UNLEARNING av gammalt bagage ger stor potential för utveckling. Svaren finns i dig, det handlar inte om att bli medveten, utan komma till insikt om att du redan ÄR. En bra början på processen är att vara sann mot dig själv – och lyssna inåt. Upplevelsen är som starkast djupt in i tystnaden. När du förmår omfamna den, då står du på tröskeln till en kraftfull inre utveckling – och är ett av Skapelsens allra största mysterier på spåren.

Allt som länkar till Meditation i Onlinetjänsten www.iamyoga.online gynnar din unlearning process. Onlinetjänsten handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån dig balanserande, lyftande och medvetandegörande kraft som yoga och meditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här facetterna i ditt liv – in i det där allra djupaste, innersta inom dig. Hela tjänsten, som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga & meditation är – och kan vara i dagens värld – hela den här verktygslådan fortsätter att fyllas på och utvecklas framöver.

Här kan du redan nu i lugn och ro, utan förpliktelser, testa I AM på egen hand. De första veckorna i onlinetjänsten är helt kostnadsfria – och det är ingen bindningstid. Här finns, utöver podd/blogg mycket att välja mellan:

HÖR AV DIG OM DU HAR FRÅGOR ELLER REFLEKTIONER KRING ALLT DET HÄR. SKRIV I KOMMENTARSFÄLTET NEDAN. DU HITTAR ÄVEN KONTAKTFORMULÄR PÅ HEMSIDAN, ELLER GÅ IN OCH KOMMENTERA VIA IAM.s SOCIALA MEDIER.

Nu – är den här lilla miniserien över, nästa vecka skiftar vi tema – fast bara en aning. Rubriken är Yogisk Tystnad – och under hösten sen lanseras LEDTRÅDAR även i onlinetjänsten. Kika in i tjänsten redan nu! VARMT VÄLKOMMEN ATT TESTA – EN AV DET HÄR ÅRHUNDRADETS VIKTIGASTE KOMPETENSER!  VI HÖRS!

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Tidigare blogginlägg

Göran Boll – Verksamhet & Engagemang 2024 Kalendarium: maj – december

MAJ  18/5                  MEDVETENHET – WORKSHOP, 10-16 Gävle, My Sanga Shala INFO: https://mysangha.yoga/new-events  19/5                  BÄTTRE HÄLSA – WORKSHOP, 10-16 Sollentuna, AYSE Holistiska Hälsohuset INFO: https://aysehuset.se/kalender/  

OM MENING OCH MENINGSSKAPANDE

Idag tänkte jag prata om mening och meningsskapande, som vägar till balans och fördjupad medvetenhet i oss som människor. Det här är, när vi ser

MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN

Hej! Dagens rubrik är: MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN eller, skulle man kunna säga: YOGANS TYSTA PARADGREN. Ren tystnad är inte så vanlig idag. Alltid

LEDTRÅDAR – DEL 3

Dagens avsnitt är det tredje av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – även Poddarna 113-116

LEDTRÅDAR – DEL 2

Dagens bloggavsnitt är det andra av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du

Lämna en kommentar

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Juli-erbjudande

Endast 500kr

Massagebehandling med Sandra Boll

Kom på en helt timmes massage för endast 500kr
Välj mellan Aromaterapi, hawaiiansk eller chakra flödesmassage
För kontakt ring eller sms’a 0735453575