Har hälsoutmaningar

Alla ska ges samma möjligheter till god, jämlik hälsa

Folkhälsan, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, innefattar både fysisk, psykisk och social hälsa, medellivslängd, olika sjukdomar, upplevd livskvalitet m.m

Har hälsoutmaningar

God folkhälsa – bra för individen, bra för samhället. Yoga har i både svensk och internationell forskning visat sig mätbart välgörande för folkhälsan i många olika sammanhang. Testa själv här och upplev utifrån dina individuella hälsobehov yogans mätbart balanserande effekter.

Tre rubriker – kopplade till de högsta ohälsotalen: Hjärta-kärl, Psykisk hälsa, Hjärta-Kärl och Immunhälsa (dit bla cancer räknas in) finns tillgängliga redan nu. Övriga nio läggs upp i tjänsten under sommaren 2024. Som abonnent får du löpande uppdateringar om alla nyheter i tjänsten

I AM FOR U – Teman

Kommer i Juni
Andning
Kommer i Juli
Diabetes
Kommer i Augusti
Hjärna-Kognition
Kommer i Augusti
IBS
Kommer i Augusti
Neurologiska funktionsnedsättningar
Kommer i Juli
Njurhälsa
Kommer i Juni
Värk & Smärta
Kommer i Juli
Sköldkörtelhälsa
Kommer i Juni
Utmattning/Sömn

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Om Har hälsoutmaningar

Folkhälsan, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, innefattar både fysisk, psykisk och social hälsa, medellivslängd, olika sjukdomar, upplevd livskvalitet m.m. En god folkhälsa är bra för individen och sparar resurser åt samhället, då det är mer kostnadseffektivt att förebygga än att behandla sjukdom. Detta är ett samspel: individen, genetik, levnadsförhållanden, politiska beslut, samhällets organisation och resurser m.m. Alla ska ges samma möjligheter till god, jämlik hälsa – men det vi ser idag är tydliga skillnader mellan grupper med olika social position, yrke, utbildning, inkomst, osv.

Kvinnor, speciellt yngre, har sämre allmän hälsa än män. De får olika psykiska besvär med både lätta besvär: ängslan, oro och ångest – och besvär som indikerar en allvarligare psykisk påfrestning. Den ökande psykiska ohälsan, speciellt bland unga (300 % på 20 år) är ett av flera stora folkhälsoproblem.

Yoga har i både svensk och internationell forskning visat sig mätbart välgörande för folkhälsan i många olika sammanhang. 2023 berättade forskare vid Jönköping University att yoga är den bästa träningen för 55-plussare. Den MediYoga jag skapat, som återkommande ingår i svensk forskning finns idag på flera hundra vårdenheter över hela landet, där den erbjuds till alla patientkategorier.

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr